ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ.Δ. ΝΟΜΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ (31.1.2020)

Δείτε  εδώ την πρόσκληση του Πανεπιστημίου της Κατάνια Ιταλίας σχετικά με 2 υποτροφίες προς αλλοδαπούς (μη Ιταλούς) Υ.Δ. Νομικής για πραγματοποίηση έρευνας ενός έτους στο Τμήμα Νομικής του εν λόγω Πανεπιστημίου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, ηλικίας κάτω των 35 ετών έως την 31η Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να
-διαθέτουν πτυχίο Νομικής μη ιταλικού πανεπιστημίου, αντίστοιχο με ιταλικού
- εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη μη ιταλού καθηγητή/ιταλίδας καθηγήτριας και σε θέμα που σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος υποδοχής, όπως αναλύονται εδώ
- γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα
 
Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.
 
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.00εδώ
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στο διοικητικά υπεύθυνο της διαδικασίας, Dott. Ignazio Zangara, στο τηλέφωνο +39 95 7307995 και στο email: izangara@lex.unict.it