ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (5.6.2020)

Το Ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ανακοίνωσε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στην ελληνική γλώσσα, σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας, στους τομείς α) Μεταβυζαντινός και Νεότερος Πολιτισμός και β) Θεατρολογία
 
Η υποτροφία απευθύνεται σε Έλληνες/Ελληνίδες (τη ιθαγένεια ή το γένος), ηλικίας έως 30 ετών, πτυχιούχους/-ες AEI της Ελλάδας ή ισότιμου του εξωτερικού με βαθμό πτυχίου 8 κατ' ελάχιστο και κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος με βαθμό Άριστα.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 600 ευρώ/μήνα και χορηγείται για δύο έτη.
 
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 5 Ιουνίου 2020, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Πολυγνώτου 9-11, Αθήνα 105 55.
 
Πληροφορίες:
E-mail: mmf@ath.forthnet.gr
Τηλέφωνο: (+30) 210 3315 601-2