ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JAUW)

Η Ενωση Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας (Japanese Association of University Women - JAUW) προσφέρει δύο (2) υποτροφίες σε γυναίκες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master's) και άνω, ηλικίας έως 45 ετών, για την πραγματοποίηση έρευνας, διάρκειας 4 έως 6 μηνών, σε ερευνητικό/πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ιαπωνίας.
 
Η έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2021. Η εύρεση του Ιδρύματος/Πανεπιστημίου υποδοχής και η επιστολή αποδοχής από την επόπτρια ή τον επόπτη - δικαιολογητικό απαραίτητο για την υποβολής της αίτησης- είναι της αποκλειστικής ευθύνης της αιτούσας.
 
Το ύψος της υποτροφίας κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 1.000.000 Yen και προσφέρεται για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης προς/από την Ιαπωνία και διαμονής κατά το διάστημα της έρευνας.
 
Η αίτηση υποψηφιότητας, στην ενδεδειγμένη μορφή, θα πρέπει να αποσταλεί με email στη διεύθυνση: internationalfellow@jauw.org ενώ πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση: International Fellowship Committee, Japanese Association of University Women 11 6 101 Samoncho, Shinjuku ku Tokyo 160 0017, JAPAN
Προθεσμία παραλαβής της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών, στον οποίο περιλαμβάνεται επιστολή αποδοχής και ιατρική βεβαίωση, είναι η 31η Μαρτίου 2020.
 
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να μελετήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης/φακέλου υποψηφιότητας και να χρησιμοποιήσουν τις ενδεδειγμένες φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες εδώ
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση: internationalfellow@jauw.org