ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ (24.4.2020)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη του Ιδρύματος Παιδείας & Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών ακ. έτους 2020-21, με χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, που αφορά σε:
 
- Μεταπτυχιακές Σπουδές, για πτυχιούχους/-ες ή τελειόφοιτους/-ες, οι οποίοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν στο Ιδρυμα βεβαίωση περάτωσης σπουδών και τελική αναλυτική βαθμολογία έως την 1η Ιουνίου 2020 ή Εκπόνηση Διδακορικής Διατριβής, στην Ελλάδα (6 θέσεις, 6000 ευρώ έκαστη),
- Μεταπτυχιακές Σπουδές, για πτυχιούχους/-ες ή τελειόφοιτους/-ες, οι οποίοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν στο Ιδρυμα βεβαίωση περάτωσης σπουδών και τελική αναλυτική βαθμολογία έως την 1η Ιουνίου 2020 ή Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο εξωτερικό (8 θέσεις, 12000 ευρώ έκαστη)
- Ερευνα, για κατόχους διδακτορικής διατριβής (4 θέσεις, 6000 ευρώ έκαστη)
- Ερευνα στον τομέα της Ιστορίας (Πρωτοβουλία 1821-2021) και ειδικότερα σε άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης (4 θέσεις, 6000 ευρώ έκαστη), για κατόχους διδακτορικής διατριβής
- Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Έρευνα στον τομέα της Φιλολογίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (στη μνήμη Νίκου Νικολάου), για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ή Υ.Δ. ή κατόχους διδακτορικής διατριβής
- Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Έρευνα στον τομέα της Εδαφομηχανικής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (στη μνήμη Σταύρου Χριστούλα) για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ή Υ.Δ. ή κατόχους διδακτορικής διατριβής.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 24.4.2020, με δημιουργία λογαριασμού χρήστη, εδώ
Τα απαιτούμενα, κατά υποτροφία/κατηγορία υποψηφίων, δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά ή στη Γραμματεία του Ιδρύματος έως την ανωτέρω ημερομηνία (+5 ημέρες).
 
Επισημαίνεται ότι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνεται επιστολή αποδοχής από Πανεπιστημιακό Ιδρυμα, η οποία ωστόσο μπορεί να κατατεθεί και έως την 1η Ιουνίου 2020
 
Συνίσταται στους/στις ενδιαφερόμενους/-ες να συμβουλετούν τις Συχνές Ερωτήσεις που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, καθώς περιλαμβάνουν χρήσιμες διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και την υποβολή της αίτησης.
 
Σε περίπτωση που έχουν επιπλέον απορίες, θα γίνεται δεκτό μόνο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα απαντάται συνολικά μόνο μία φορά, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος info@ipep-gr.org, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020, έως 12:00