ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ.Δ.: Viadrina International Program for Graduates (VIP) -19.4.2020

Δείτε  εδώ την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina της Φρανκφούρτης (Oder) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών έρευνας για Υ.Δ. (Viadrina International Program-for Graduates, VIP), υποστηριζόμενο από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).
 
Η υποτροφία χορηγείται για έως 3 μήνες και καταβάλλεται ως αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού και διαμονής. Η υποτροφία δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν τις 15 Ιουνίου 2020, ενώ η χρονική περίοδος έρευνας δεν μπορεί να ξεκινά πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.
 
Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα οποία συμπεριλαμβάνεται επιστολή πρόσκλησης από μέλος διδακτικού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina και γραπτή αξιόλογηση από τον/την επόπτη/επόπτρια της Δ.Δ. του οικείου πανεπιστημίου, υποβάλλεται έως τις 19 Απριλίου 2020 (23:59 CET) με email στη Συντονίστρια/στο Συντονιστή του Προγράμματος, κ.κ. Maike Hagen ή/και Oleskii Isakov στη διεύθυνση: ipid-programm@europa-uni.de. Επίσης, ωσαύτως μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.
 
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/-ες α) δέον όπως συμβουλεύονται το μενού Συχνών Ερωτήσεων πριν την υποβολή της αίτησης και β) μπορούν να αναζητήσουν επόπτη/επότρια στο Πανεπιστήμιο Viadrina στις έδρες των Σχολών του:
- Νομικής,
- Κοινωνικών & Πολιτιστικών Επιστημών,
- Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών