ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΑ/ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δείτε  εδώ το πρόγραμμα υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Εσθονίας (Ίδρυμα Αρχιμήδης), για Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο Διμερών Συμφωνιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ως εξής :

  
Α. Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας
 
Αφορά το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιδοτεί βραχύχρονη (έως 9 ημέρες με 45 ευρώ/ημέρα) ή μακρόχρονη (από 10 μέρες έως 10 μήνες με 660 ευρώ/μήνα) ερευνητική παραμονή σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Εσθονίας. Τα ποσά καταβάλλονται στο ίδρυμα υποδοχής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ημερησίες (per diem), αποζημίωση εργασίας, κάλυψη δαπανών διαβίωσης, ταξιδίου, τυχόν φόρων.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα οποία συμπεριλαμβάνεται επιστολή επιβεβαίωσης από το ίδρυμα αποδοχής της Εσθονίας για την περίοδο απασχόλησης σε αυτό, από 1 Απριλίου έως 1 Μάϊου 2020.  
 
Β. Θερινά Σχολεία Εσθονικής γλώσσας & πολιτισμού και αγγλόφωνα Θερινά και Χειμερινά Σχολεία Εσθονικών Πανεπιστημίων
 
Αφορά σε φοιτητές/-τριες όλων των επιπέδων (προπτυχιακούς/-ές, μεταπτυχιακούς/-ές, Υ.Δ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης.
 
Η υποτροφία καλύπτει α) τα τέλη φοίτησης, κατ’ ανώτατο όριο 500 ευρώ, και β) τη διαμονή, κατ’ ανώτατο όριο 25 ευρώ/ημέρα για έως 28 ημέρες, για τη συμμετοχή σε θερινά σχολεία Εσθονικής γλώσσας & πολιτισμού ή σε αγγλόφωνα θερινά και χειμερινά σχολεία των Εσθονικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η υποτροφία καταβάλλεται στο Ίδρυμα υποδοχής για την κάλυψη των παραπάνω.
 
Η αίτηση για την υποτροφία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για συμμετοχή σε θερινό/χειμερινό σχολείο Εσθονικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, έως 19 Μαρτίου 2020
 
Οι αιτήσεις για τα παραπάνω Α και Β υποβάλλονται, με δημιουργία λογαριασμού χρήστη, εδώ
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω Α και Β, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Liis Uulman
 Ε-mail: liis.uulman@archimedes.ee
Τel.: +372 699 9395