ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 (15.6.2020)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Πολωνικής Εθνικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (NAWA) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα δημόσιου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου της χώρας που εποπτεύεται από το Πολωνικό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστήμης και έχει αξιόλογηση Α και Α+

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους/-ες και πτυχιούχους/-ες έτους 2017 και εξής, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Πολωνική ή Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2, καθώς η υποτροφία χορηγείται και για αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

 

Η υποτροφία περιλαμβάνει α) μηναίο επίδομα 2000 PLN/μήνα για 12 μήνες/ακαδημαϊκό έτος και β) απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στα δημόσια πανεπιστήμια. Τυχόν απαλλαγή από τέλη φοίτησης σε ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνεται κατά περίπτωση και κατόπιν ατομικής συνεννόησης του/της ενδιαφερόμενου/-ης με το ίδρυμα αποδοχής.

 

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με δημιουργία λογαριασμού χρήστη, έως τις 15 Ιουνίου 2020 (15.00 CET)

Η υποσχετική επιστολή ή το πιστοποιητικό εισδοχής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών των συνεργαζόμενων πολωνικών πανεπιστημίων μπορεί να υποβληθεί έως τις 14 Αυγούστου 2020 και εφόσον οι υποψήφιοι/-ες κριθούν επιλέξιμοι από τη NAWA.

 

Συνίσταται, οι τυχόν ενδιαφερόμενοι/-ες να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χορήγησης της υποτροφίας, στους οποίους περιλαμβάνεται α) πίνακας με τις Σχολές και τα Τμήματα των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας που διαθέτουν αξιόλογηση Α και Α+ , για φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα των οποίων δύναται να χορηγηθεί η υποτροφία, β) πίνακας αποδεκτών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και γ) υπόδειγμα του συμφωνητικού που πρέπει να υπογραφεί από τον/την υπότροφο για την ενεργοποίηση της υποτροφίας.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην κα Monika Ociesa

Ε-mail: monika.ociesa@nawa.gov.pl
Τηλέφωνο: +48 22 3903573