ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (26.3.2020)

Σύμφωνα με μήνυμα του Διευθυντή της Έδρας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν προκηρυχθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος "Mnemosyne" (EU H2020 ERA Chair ‘Mnemosyne Project’)

- 6 θέσεις  πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 42 μηνών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Απαιτείται α) πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα 4ετούς ή 5 ετούς φοίτησης στα εξής πεδία: Γεωπληροφορική (Geomatics), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανικών Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, ή/και Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών, με β) λιγότερη των 4 ετών συνεχή και πλήρη ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς που εστιάζει το πρόγραμμα,
γ) εξαιρετικές δεξιότητες προγραμματισμού, δ) πολύ καλές δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας/εφαρμογής ε) εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.

3 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 44 μηνών, για μεταδιδακτορική έρευνα.
Απαιτείται α) πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα 4ετούς ή 5 ετούς φοίτησης στα εξής πεδία: Γεωπληροφορική (Geomatics), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανικών Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, ή/και Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών, β) Διδακτορικό Δίπλωμα ή/και πλέον των 4 ετών συνεχής και πλήρης ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς που εστιάζει το πρόγραμμα, γ) εξαιρετικές δεξιότητες προγραμματισμού, δ) πολύ καλές δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας/εφαρμογής ε) εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.

Οι θέσεις προβλέπουν ετήσιο μισθό ανάλογο των προσόντων και της εμπειρίας, καθώς και ασφάλεια υγείας και κοινωνική.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 26 Μαρτίου 2020 (12.00, μεσημέρι) στη διεύθυνση: HRecruits@cut.ac.cy με το αντίστοιχο θέμα ανά θέση.
 
Για τους τομείς έρευνας που εστιάζει το πρόγραμμα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να διαβάσουν την προκήρυξη. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να απευθύνονται στο Δ/ντή της Εδρας UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Dr. Marinos Ioannides
Εmail marinos.ioannides@cut.ac.cy

Τηλ.: +357 25 002020