ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "GO STYRIA" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GRAZ, ΑΥΣΤΡΙΑ) – 21/24.4.2020

Δείτε  εδώ  το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών και ερευνητών/-τριών κατόχων Δ.Δ., ακ. έτους 2020-21
 
Η υποτροφία χορηγείται για 4 μήνες κατ' ανώτατο όριο.
 
Η υποτροφία αφορά
 
α) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, είτε εγγεγραμμένους/-ες σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είτε Υ.Δ. εν ενεργεία, σε πανεπιστήμια χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), με μηνιαία χορηγία 600 ευρώ και απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 
 
β) αριστούχους κατόχους διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης του 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι οποίοι/-ες ανήκουν επί του παρόντος στο ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), με μηνιαία χορηγία 900 ευρώ.
 
 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 24 Απριλίου 2020.
Επισημαίνεται ότι  
α) οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες πρέπει, έως τις 21 Απριλίου 2020, να αποστείλουν email με τα στοιχεία που ζητούνται από την αντίστοιχη προκήρυξη (εκδήλωση ενδιαφέροντος) στη διεύθυνση incoming.exchange@uni-graz.at  προκειμένου να τους αποσταλούν οδηγίες πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης
β) οι μεταδιδάκτορες και μεταδιδακτόρισσες αποστέλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: staffmobility@uni-graz.at
 
Σε αυτές τις διευθύνσεις πρέπει να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι-ες, επίσης κατά περίπτωση, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα υποτροφιών.
 
 
Επειδή και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται για την υποβολή της αίτησης να υπάρχει πρόσκληση από ακαδημαϊκό/-ή επόπτη/-τρια του Πανεπιστημίου Graz, συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι/-ες
α) να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των Σχολών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή να ζητήσουν τη συνδρομή, κατά περίπτωση

  • του αντίστοιχου, ανά επιστημονικό πεδίο, ακαδημαϊκού συμβούλου του Πανεπιστημίου Graz, σύμφωνα με τον πίνακα (μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες)
  •  του πανεπιστημίου Graz στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση staffmobility@uni-graz.at (μεταδιδάκτορες/μεταδιδακτόρισσες)

 
 β) να κάνουν χρήση του σχετικού υποδείγματος (επιστολή πρόσκλησης) που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος