ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ. (15.4.2020)

Σύμφωνα με το έγγραφο 39165/Ζ1/19.3.2020 του ΥΠΑΙΘ, το Συμβούλιο Υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας (CSC) ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών, ακ. έτους 2020-21, για μεταπτυχιακές σπουδές συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Δ.Δ., στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα, με προκαταρκτική υποβολή αίτησης εισαγωγής σε οποιοδήποτε από τα 289 συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα κινεζικά πανεπιστήμια (Chinese University Program)
 

Η υποτροφία είναι πλήρης και περιλαμβάνει απαλλαγή από τα δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ιατρική ασφάλεια και τέλη φοίτησης για το έτος γλωσσικής προπαρασκευής όπου δει. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά μέσω των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων για την απόδοση κωδικού ιδρύματος, απαραίτητου για τη συμπλήρωση της αίτησης υποτροφίας, και στη συνέχεια στην πλατφόρμα του CSC, ενώ τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο πανεπιστήμιο αποδοχής. Οι αιτήσεις στα πανεπιστήμια υποβάλλονται μέχρι και αρχές Απριλίου, κατ' έτος. Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατ' έτος και πανεπιστήμιο, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το συμβεβλημένο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.
 
Η αίτηση στην πλατφόρμα του CSC υποβάλλεται έως 15 Απριλίου 2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το CSC στα τηλ/email: +86 10 66093970/ zizhu1@csc.edu.cn και +86 10 6693978/ zizhu2@csc.edu.cn

  
_______________
Δείτε εδώ τις οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Προσοχή! Ο κωδικός φορέα (agency number) που αναφέρεται δεν ισχύει καθώς αφορά υποτροφίες στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και επί του παρόντος (23.3.2020) ο αρμόδιος ελληνικός φορέας (ΥΠΑΙΘ), που έχει αυτόν τον κωδικό, δεν έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση. Η μόνη δυνατότητα που προσφέρεται είναι με απευθείας αίτηση στα συνεργαζόμενα κινεζικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν το δικό τους κωδικό, και απαιτείται πρώτα αίτηση προς αυτά, προκειμένου για τη λήψη του απαραίτητου κωδικού εκάστου φορέα (πανεπιστημίου)

 

Βρείτε εδώ την απαραίτητη για την υποβολή της αίτησης φόρμα πιστοποιητικού καλής φυσικής κατάστασης.