ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN" (MOPGA -5.7.2020)

Δείτε εδώ πληροφορίες για το πρόγραμμα Make Our Planet Great Again που αφορά στην εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σε γαλλικό ίδρυμα υποδοχής, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με 50.000 ευρώ ανά ερευνητή/-τρια, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 

Οι υποψήφιοι/-ες, Ελληνίδες/Έλληνες, θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης των 5 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Η προτεινόμενη έρευνα, η οποία θα μπορεί να διεξαχθεί από τον Ιανουάριο 2021 και εξής,  θα πρέπει να αφορά στους παρακάτω  κεντρικούς θεματικούς άξονες:
 
- Επιστήμες Γήινου Συστήματος (Earth Systems)

- Κλιματική Αλλαγή και Επιστήμες της Αειφορίας (Climate change and sustainability)

- Ενεργειακή Μετάβαση (Energy transition)

- Κοινωνιακές προκλήσεις που ανακύπτουν από περιβαλλοντικά ζητήματα (Societal challenges of environmental issues)

 

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνεται επιστολή  δέσμευσης από γαλλικό ίδρυμα υποδοχής το οποίο και θα λάβει τη χρηματοδότηση,  υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 5 Ιουλίου 2020 (11.59 μ.μ. CET).
 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση για το πρόγραμμα υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο email: mopga@campusfrance.org