Προκήρυξη Ειδικών Εξετάσεων για την «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δείτε εδώ την προκήρυξη των Ειδικών Εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για την εισα-γωγή δεκαπέντε (15) σπουδαστών στην «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info-islam-studies@theo.auth.gr και ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, από 16 έως 24 Ιουνίου 2020