ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MUHAMMADIYAH ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ (15.7.2020)

Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Αθήνα πληροφορεί τυχόν ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών για αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες του Πανεπιστημίου Muhammadiyah της Yogyakarta, που αφορούν σε:

- πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών διάρκειας 4 ετών

- πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας 2 ετών

- εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διάρκειας 4 ετών

Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, μηνιαίο επίδομα διαβίωσης ύψους 1.000.000 IDR για προπτυχιακές σπουδές, 1.500.000 IDR για μεταπτυχιακές σπουδές και 1.750.000 IDR για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης βάσει και αναλόγως του μέσου όρου βαθμολογίας (συνέχιση ή όχι του επιδόματος διαβίωσης, ολική ή μερική απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης)

Η αίτηση, με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιουλίου 2020 ή από 1 Αυγούστου έως 1 Οκτωβρίου για εισαγωγή στο εαρινό εξάμηνο.
 

Δείτε εδώ τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Muhammadiyah ανά επίπεδο σπουδών και Σχολή

 

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Muhammadiyah

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Muhammadiyah ως εξής:

Tel : +62 274 387656 Ext 188

Fax : +62 274 387656

Email: bkln@umy.ac.id