ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ALZAHRA (ΤΕΧΕΡΑΝΗ, ΙΡΑΝ) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄, Β΄& Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με το έγγραφο 86305/Z1/6-7-2020 του ΥΠΑΙΘ και το Φ.3226.43/ΑΣ305/30007/25-6-20 έγγραφο της Δ/νσης Μορφωτικών & Πολιτιστικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ, με το οποίο διαβιβάζονται οι από 22-6-2020 ρηματικές διακοινώσεις της Πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Alzahra χορηγεί υποτροφίες σε αλλοδαπούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του.

Τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται στην περσική και αγγλική γλώσσα. Οπου απαιτείται, οι φοιτητές/-τριες παραπέμπονται σε πρόγραμμα εκμάθησης της περσικής του ιδίου πανεπιστημίου, το οποίο -λόγω της παρούσας κατάστασης και για όσο αυτή διαρκεί- δύναται να διεξαχθεί online. Για τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη με TOEFL 6.5

 

Δείτε εδώ τον οδηγό εισαγωγής αλλοδαπών υποτρόφων, σύμφωνα με τον οποίο (τελευταία ενημέρωση 4-1-2016), χορηγούνται 3 τύποι υποτροφίας:

- πλήρης (μόνο για Β΄ και Γ΄κύκλο σπουδών): απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και χρήσης υπηρεσιών, διαμονή σε εστία του πανεπιστημίου (μονόκλινο, χωρίς διατροφή), ιατρική περίθαλψη, κοινωνική μέριμνα

- μερική: απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, διαμονή σε εστία του πανεπιστημίου (μονόκλινο, χωρίς διατροφή), ιατρική περίθαλψη

- στοιχειώδης: απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και ιατρική περίθαλψη

 

Δείτε εδώ τον οδηγό εισαγωγής αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητριών στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Alzahra, όπου αναφέρονται τόσο η διαδικασία - η οποία απαιτεί προεγγραφή και έγκριση (χορήγηση κωδικού) από τον Ιρανικό Οργανισμό Υποθέσεων Αλλοδαπών Φοιτητών -  όσο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με α) τις υποτροφίες και β) τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά εισαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στα: intl.office@alzahra.ac.ir (email) ή +98 21 8805 8925 (τηλέφωνο).

 

Δεν αναφέρεται προθεσμία υποβολής αίτησης.

 

Συνίσταται στους/στις ενδιαφερόμενους/-ες να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα, καθώς ορίζεται από τους σχετικούς οδηγούς ως καθ' ύλιν αρμόδια για την επικύρωση (και μετάφραση στην Περσική γλώσσα) των απαραίτητων δικαιολογητικών