ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (31.7.2020)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σχετικά με  2 θέσεις  πλήρους απασχόλησης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διάρκειας 39,5 μηνών, αρχής γενομένης από 15 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος "Mnemosyne" (EU H2020 ERA Chair ‘Mnemosyne Project’ (ημερομηνία δημοσίευσης: 15/6).

 

Απαιτείται α) πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα 4ετούς ή 5 ετούς φοίτησης ή μεταπτυχιακό στα εξής πεδία: Γεωπληροφορική (Geomatics), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανικών Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, ή/και Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών, με β) λιγότερη των 4 ετών συνεχή και πλήρη ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς που εστιάζει το πρόγραμμα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην προκύρηξη, γ) εξαιρετικές δεξιότητες προγραμματισμού, δ) πολύ καλές δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας/εφαρμογής ε) εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.

 

Οι θέσεις προβλέπουν ετήσιο μισθό ανάλογο των προσόντων και της εμπειρίας, καθώς και ασφάλεια υγείας και κοινωνική.
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Ιουλίου 2020 (12.00, μεσημέρι) στη διεύθυνση: HRecruits@cut.ac.cy με θέμα: “Application for ERA CHAIR - PhD fellow / ESR fellows – Department of Electrical and Computer Engineering and Informatics”
 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο Δ/ντή της Εδρας UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Dr. Marinos Ioannides
Εmail marinos.ioannides@cut.ac.cy

Τηλ.: +357 25 002020