ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (DAAD), 2021/22

Σύμφωνα με το έγγραφο 117846 /Z1 /9.9.2020 του ΥΠΑΙΘ., η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακές/-ούς και μεταπτυχιακές/-ούς φοιτήτριες και φοιτητές όλων των κλάδων, Υ.Δ, ερευνητές και ερευνήτριες, νέους και νέες επιστήμονες, καθηγητές και καθηγήτριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα:

 

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών: αφορά τελειόφοιτους/-ες και απόφοιτους/-ες όλων των κλάδων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2020
 
2. Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών Αρχιτεκτονικής: αφορά τελειόφοιτους/-ες και απόφοιτους/-ες Αρχιτεκτονικής για μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής με portfolio.
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2020
 
3. Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών στις Παραστατικές Τέχνες, Καλές Τέχνες, Design/Οπτική Επικοινωνία, Κινηματογράφο, Μουσική: αφορά τελειόφοιτους/-ες και απόφοιτους/-ες
 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
- 5 Οκτωβρίου 2020 (Μουσική)
- 30 Οκτωβρίου 2020 (Παραστατικές Τέχνες)
- 30 Νοεμβρίου 2020 (Καλές Τέχνες, Design/Οπτική Επικοινωνία, Κινηματογράφος)

 
Οι παραπάνω υποτροφίες (1,2,3) χορηγούνται κατά κανόνα για ένα ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα παράτασης. Παρέχουν μηνιαίο επίδομα 861 ευρώ, ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων, εφάπαξ φοιτητικό επίδομα. Επιπλέον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: επίδομα ενοικίου, επιχορηγήσεις ταξιδιωτικών εξόδων για συνοδευτικά μέλη οικογένειας, μαθήματα εκμάθησης Γερμανικών.

Β. ΕΡΕΥΝΑ

 
4. Υποτροφία έρευνας:  σε οποιοδήποτε κλάδο

5. Υποτροφία έρευνας "Μαρία Trumpf-Λυριτζάκη": στον κλάδο της Προϊστορικής, Κλασικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας
 

Οι παραπάνω υποτροφίες (4-5) απευθύνονται σε Υ.Δ. και νέους/νέες επιστήμονες προκειμένου για την εκπόνηση έρευνας, διάρκειας από 7 έως 12 μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης, σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα, υπό την επίβλεψη Γερμανού καθηγητή. Παρέχουν μηνιαίο επίδομα 861 ευρώ, ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων, εφάπαξ φοιτητικό επίδομα. Επιπλέον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: επίδομα ενοικίου, επιχορηγήσεις ταξιδιωτικών εξόδων για συνοδευτικά μέλη οικογένειας, μαθήματα εκμάθησης/προετοιμασίας Γερμανικών.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2020

 
6. Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας: απευθύνεται σε Υ.Δ. ή ερευνητές/-τριες, προκειμένου για την εκπόνηση έρευνας, διάρκειας από 1 έως 6 μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης, σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα, υπό την επίβλεψη Γερμανού καθηγητή.

 

Παρέχει μηνιαίο επίδομα (1200 ευρώ σε Υ.Δ. και διδάκτορες, 861 ευρώ σε απόφοιτους/-ες), ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων
 

Υποβολή αιτήσεων: δύο φορές το χρόνο, 1 Απριλίου και 31 Αυγούστου
 
 

7. Υποτροφία έρευνας Cotutelle: απευθύνεται σε Υ.Δ , προκειμένου για την παραμονή αυτών σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας με στόχο την ολοκλήρωση της διδακτορικής έρευνας που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη δύο καθηγητών των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, τα οποία απονέμουν από κοινού το διδακτορικό τίτλο.

Χορηγείται κατ' ανώτατο για 18 μήνες σε διάστημα 3 ετών και παρέχει α) μηνιαίο επίδομα 1200 ευρώ, ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων και β) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επίδομα ενοικίου, επιχορηγήσεις ταξιδιωτικών εξόδων για συνοδευτικά μέλη οικογένειας, μαθήματα προετοιμασίας Γερμανικών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2020
 
 

8. Υποτροφία έρευνας για Καθηγητές/-τριες και Ερευνήτριες/-τές: αφορά όσους και όσες απασχολούνται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας, σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο, προκειμένου να διεξάγουν έρευνα για διάστημα 1 έως 3 μηνών, σε ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Γερμανίας.

 

Παρέχει μηνιαίο επίδομα (2000 ευρώ σε βοηθούς/επίκουρους/αναπληρωτές, 2150 ευρώ σε καθηγητές/-τριες) και ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων
 

Υποβολή αιτήσεων: δύο φορές το χρόνο, 1 Απριλίου και 31 Αυγούστου
 

Γ. ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

9. Θερινά μαθήματα γλώσσας: απευθύνεται σε α) προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη σπουδών και β) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες, συμπεριλαμβανομένων των Υ.Δ..

 

Επιδοτεί, με εφάπαξ ποσό 950 ευρώ (μερική υποτροφία), τη συμμετοχή σε γλωσσικά τμήματα, σεμινάρια γνωριμίας με το γερμανικό πολιτισμό και μαθήματα εξειδικευμένης ορολογίας σε γερμανικά πανεπιστήμια ή ινστιτούτα εκμάθησης γλωσσών, για τουλάχιστον 18 διδακτικές ημέρες, κατά τους θερινούς μήνες. Παρέχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Δεκεμβρίου 2020
 
 

Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
 
10. Επαναπρόσκληση πρώην υποτρόφων DAAD: απευθύνεται σε πρώην υποτρόφους με υποτροφία διάρκειας μεγαλύτερης των 6 μηνών, είτε α) ως εργαζόμενοι/-ες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να διεξάγουν έρευνα (Forschungsaufenthalt") ή να πραγματοποιήσουν παραμονή εργασίας ("Arbeitsaufenthalt") είτε β) ως μη εργαζόμενοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παραμονή εργασίας ("Arbeitsaufenthalt") σε γερμανικά ινστιτούτα και οργανισμούς με αντικείμενο την Οικονομια, τη Διοίκηση, τον Πολιτισμό και τα ΜΜΕ

 
Χορηγείται για 1 έως 3 μήνες και παρέχει μηνιαίο επίδομα (2000 ευρώ σε λέκτορες/επίκουρους, 2150 ευρώ σε καθηγητές/-τριες) και ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων.
 

Υποβολή αιτήσεων: δύο φορές το χρόνο, 1 Απριλίου και 31 Αυγούστου
 
 

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, με προεγγραφή στο portal της DAAD, διαβάστε τις σχετικές οδηγίες, επιλέγοντας το εικονίδιο Submitting an Application, ανά υποτροφία, από τη βάση δεδομένων www.funding-guide.de
 

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με όλες τις παραπάνω υποτροφίες, παρέχει το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα: www.daad.gr

Tηλ. 210-3608171 (Δευτέρα-Πέμπτη,   10:00 έως 12:00 και 13:00 έως 15:00, Παρασκευή  10:00 έως 12:00)

Εmail: daad@athen.goethe.org