ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (FELLOWSHIP) ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ (15.11.2020)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας (fellowship) για μεταδιδακτορική έρευνα στο θέμα του Φιλελληνισμού, με αφορμή τον εορτασμό 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

 

Η ερευνητική προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά να μην περιορίζεται, (σ)τους τομείς: πνευματική ιστορία, περιφερειακές και εθνοτικές σπουδές, ανθρωπολογία, τέχνη, εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική επιστήμη, θρησκευτικές σπουδές, κοινωνιολογία, σπουδές φυλής και φύλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προτάσεις που επικεντρώνονται στον Φιλελληνισμό στη σύγχρονη πολιτική σκέψη, στη σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς επίσης και Harvard, κατά το 19ο αιώνα.

 

Η υποτροφία είναι διάρκειας 1 έτους (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021) και χορηγεί α) επίδομα ύψους 15.000 ευρώ, β) έξοδα μετακίνησης (αεροπορικό εισιτήριο & διαμονή) σε περίπτωση που ο/η υπότροφος κληθεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στις ΗΠΑ, γ) ερευνητική επίσκεψη στις ΗΠΑ (Washington, DC & Cambridge, MA), εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας λόγω COVID19 και το απαιτούν οι σκοποί της έρευνας.

Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας προσφέρεται πρόσβαση στις πηγές του Πανεπιστημίου Harvard και εποπτεία από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

 

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει α) να είναι κάτοχοι διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να έχει υποστηριχτεί πριν την 1η Ιουλίου 2020, β) να έχουν ευχέρεια στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, γ) κατά πρότιμηση, να διαμένουν στην Ελλάδα.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, μεσάνυχτα (ώρα Ανατολής)

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο email: fellowships@chs.harvard.edu