ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ GERDA HENKEL

Το Ίδρυμα Gerda Henkel, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και την ενίσχυση ανερχόμενων ερευνητών και ερευνητριών στη Γερμανία και στο εξωτερικό, διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή:

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

- για μερική εκπόνηση ΔΔ (έως 2 έτη), με μηνιαίο επιδομα 1600€ και επιπλέον χορηγίες. Αιτήσεις αξιολογούνται 4 φορές το χρόνο. Υπάρχει όριο ηλικίας. 

- για έρευνα, διάρκειας 1-24 μηνών, από ανεξάρτητους/-ες μελετητές μεταδιδακτορικου επιπέδου, με μηνιαίο επίδομα 2300€ και επιπλέον χορηγίες. Υπάρχει όριο ως προς το χρόνο δημοσίευσης της ΔΔ σε σχέση με το χρόνο υποβολής αίτησης υποτροφίας έρευνας Postdoc (10 έτη).  Αιτήσεις αξιολογούνται 2 φορές το χρονο. Προσεχής προθεσμία υποβολής αιτήσεων 2 Ιουνίου 2021

 

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΎ PROJECT 

- χρηματοδότησης ερευνητικού projectατομικού ή ομαδικού, για την κάλυψη δαπανών προσωπικού, μετακινήσεων και υλικών/παγίων. Για την αποζημίωση του/της/των ερευνητή /-τριας/-ων, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας μερικής εκπόνησης ΔΔ ή υποτροφίας έρευνας.  Αιτήσεις αξιολογούνται 2 φορές το χρόνο. Προσεχής προθεσμία υποβολής αιτησης: 2 Ιουνίου 2021

- ερευνητικού project Πανεπιστημιου/ερευνητικού κεντρου/ατόμου ή ομάδας μεταδιδακτορικών ερευνητών/ακαδημαϊκών, στη θεματική "Security, Society and State",  για την κάλυψη δαπανών προσωπικού, μετακινήσεων και υλικών/παγίων. Για την αποζημίωση του/της/των ερευνητή /-τριας/-ων, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας μερικής εκπόνησης ΔΔ ή υποτροφίας έρευνας.  Προσεχής προθεσμία υποβολής αιτησης: 29 Νοεμβρίου 2021​​​​​​

-  χρηματοδότησης της έρευνας ομάδας, τουλάχιστον 2 ατόμων, μεταδιδακτορικών ερευνητών/-τριών, οποιουδήποτε κλάδου των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, οι οποιοι/-ες εργάζονται από κοινού στις θεματικές περιοχές:

1. "Δημοκρατία", με υποθεματικές "Democracy as Utopia, Experience an Threat" και "Contours of Future Democratic Society"

2. Χαμένες Πολεις

Η χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη δαπανών προσωπικού, μετακινήσεων και υλικών/παγίων. Για την αποζημίωση των ερευνητών /-τριών της ομάδας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας μερικής εκπόνησης ΔΔ ή υποτροφίας έρευνας για έως 3 άτομα. Η χρηματοδότηση χορηγείται για έως 36 μήνες. Προσεχής προθεσμία υποβολής αιτησης: 12 Μαΐου 2021

 

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι-ες, πριν την υποβολή τυχόν αίτησης, 

- να μελετήσουν τους Γενικούς Όρους, στους οποίους περιλαμβάνεται εκτενής λίστα συχνών ερωτησεων

- για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, να επικοινωνούν με τον/την καθ' ύλη αρμόδιο/-α που αναφέρεται στο τέλος της σελίδας του κάθε προγράμματος