ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (31.3.2021)

Δείτε εδώ το Δελτίου Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) σχετικά με τη χορήγηση 4 υποτροφιών για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (προδιδακτορικών) σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποτροφίες αφορούν σε απόφοιτους/-ες ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας έως 26 ετών.

 
1. Υποτροφία εις μνήμιν Αντωνίου Χανδρή
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,5, κατά προτίμηση παιδιά ναυτικών, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-21. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 USD $
 
2. Υποτροφία εις μνήμιν Σταύρου Νταϊφά
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-21. Η υποτροφία είναι ύψους 15.000 USD $.

 
3. Υποτροφία της ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 €.

 
4. Υποτροφία εις μνήμιν Νικόλαου Τραυλού (NEPTUNE LINES)
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 €.
 
Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανά υποτροφία, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βεβαίωση αποδοχής/εγγραφής στο Πανεπιστήμιο της επιλογής των υποψηφίων, υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2021, στη διεύθυνση: Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 Πειραιάς (υπόψη κας Ε. Πρασίνου)
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΕΕ, τηλ. 210 4291159 - 65 (κα Πρασίνου) και στο email: ugs@ath.forthnet.gr