ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Δ.Δ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (5.4.2021)

Δείτε εδώ την πρόσκληση της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Πραξιτέλους και Σοφίας Αργυροπούλου.

Η υποτροφία αφορά σε Έλληνες και Ελληνιδες υπηκόους, διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους-Τοπογράφους τους ΕΜΠ και άλλων ανωτάτων ομοίων σχολών της Ελλάδας, ηλικίας έως 30 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5.4.2021) και με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".

Η υποτροφία χορηγείται α) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Πολυτεχνικές Σχολές της Ελλάδας, στον κλάδο της Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων και β) για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη, αρχής γενομένης από το ακαδημαίκό έτος 2021-22, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) ακόμη έτη.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 450 ευρώ μηνιαίως. Η υποτροφία δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν επιτρέπται η λήψη υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή.

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα) έως τις 5 Απριλίου 2021.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην Ακαδημία Αθηνών, στο email: infoypotrofies@academyofathens.gr και στα τηλέφωνα: 210- 366 47 36 και 366 47 81