ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΘΕΡΙΝΩΝ (ON LINE) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (31.5.21)

 

Σύμφωνα με το έγγραφο 44902/Ζ1/19.4.21 του ΥΠΑΙΘ, το Ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International (WBI) του Βελγίου, θα χορηγήσει υποτροφίες για θερινά online μαθήματα γαλλικής γλώσσας ως εξής:

 

- Universite de Mons: θερινό πρόγραμμα (5-17 Ιουλίου 2021) γαλλικής γλώσσας στις διεθνείς σχέσεις. Απευθύνεται σε διπλωμάτες και λειτουργούς που εργάζονται στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Απαιτείται, κατά ενότητα (γραπτός/προφορικός λόγος, παραγωγή/κατανόηση λόγου), διαφορετικό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

 

- Universite Catholique de Louvain: θερινό πρόγραμμα (26 Ιουλίου-13 Αυγούστου) διδακτικής της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Απευθύνεται σε μέλλοντες και μέλλουσες διδάσκοντες και διδάσκουσες της γαλλικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Απαιτείται γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2

 

- Universite Libre de Bruxelles: θερινό πρόγραμμα (17 Ιουλίου-6 Αυγούστου 2021) γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της βελγικής γαλλοφωνίας. Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες με καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας που αντιστοιχεί σε επίπεδο Α1 τουλάχιστον.

 

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 31 Μαϊου 2021 στη διεύθυνση: f.renard@wbi.be

 

Για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. François Renard στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.