ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE (8.11.21)

Δείτε εδώ την προκήρυξη σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (Adriatic-Ioanian Initiative/AII).

Χορηγούνται 10 υποτροφίες, σε πτυχιούχους/-ες μη Ιταλικών ΑΕΙ, υπηκόους των χωρών EUSAIR (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), ηλικίας έως 30 ετών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, στην αγγλική γλώσσα, στο Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM-Ανκόνα) στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Biomedical Engineering, Environmental Engineering, Food and Beverage Innovation and Management, International Economics and Commerce

Η υποτροφία χορηγείται για 2 ακαδημαϊκά έτη (2021-22 και 2022-23) και προσφέρει α) απαλλαγή από τα δίδακτρα, β) επίδομα ύψους 6.000 ευρώ/έτος (ακαθάριστο και καταβαλλόμενο σε 6 δόσεις, αρχής γενομένης από την εγγραφή το Νοέμβριο 2021 και έως τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το Φεβρουάριο 2024), γ) δυνατότητα λήψης επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης από πρόγραμμα απασχόλησης φοιτητών (150 ώρες), συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση (6 μήνες), διαμονής σε φοιτητική στέγη εφόσον υπάρχει διαθέσιμη.

Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 8 Νοεμβρίου 2021 (13.00 CET), από εδώ

Συνιστάται η ανάγνωση των αναρτημένων οδηγιών (tutorial) πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση: international@sm.univpm.it