Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ - ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμφωνα προς το έγγραφο 31161/Ζ1/24.2.2017 του ΥΠΠΕΘ, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους.
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / SEJOURS SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU 2017 (διαρκές)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών μεταδιδακτορικής έρευνας, διάρκειας 1-4 μηνών, για όλο το τρέχον έτος 2017.
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους Έλληνες και νέες Ελληνίδες επιστήμονες με ερευνητικές προοπτικές στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας και συγκεκριμένα στις/στα:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINGNAN του HONG KONG (30.3.17)

Σύμφωνα με το έγγραφο 18400/Ζ1/6.2.2017 του ΥΠΠΕΘ,  το Πανεπιστήμιο Lignan του Hong Kong διαθέτει πρόγραμμα υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές 4ετούς φοίτησης (120 πιστωτικών μονάδων)
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρεις υποτροφίες (απαλλαγή από τέλη φοίτησης, διαμονή σε ξενώνα και οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη ακαδημαϊκών και δαπανών διαβίωσης) και υποτροφίες πλήρους ή μερικούς απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (27.3.2017)

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών: α) Αρμενίας, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Λετονίας(1) Νοτίου Κορέας, Ουγγαρίας, Πολωνίας,

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (6/3/2017-11/4/2017)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης υποτρόρφων για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εξωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (διαρκής)

Η Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζάν (ADA), Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο στη χώρα του από το 2014, διαθέτει το πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας Alimardan bay Topchubashov για αλλοδαπούς/-ές υπηκόους που φοιτούν  στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της (στην αγγλική γλώσσα), σε οποιαδήποτε από τις Σχολές της (Δημοσίων & Διεθνών Θεμάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Τεχνολογιών & Μηχανικής Πληροφορικής).
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ DARMASISWA (ΓΛΩΣΣΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ (7.2.2017)

Σύμφωνα με το έγγραφο 5866/Ζ1/13.1.2017 του ΥΠΠΕΘ, η κυβέρνηση της Ινδονησίας πρόκειται να χορηγήσει για το 2017 τρεις (3) υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες, για την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους στη γλώσσα (Bahasa) και τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές (μουσική, χορός, βοτανοθεραπεία, εθνομουσικολογία, karawitan) της Ινδονησίας.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής δυνατότητες
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)
Αφορά σε πλήρεις ή μερικές υποτροφίες ανάλογα με τις συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε διακρατικό επίπεδο.
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ)- 22/2-22/3 2017

Δείτε  εδώ την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ.

Σελίδες