Υποτροφίες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί μέσω του Τμήματος Σπουδών,  υποτροφίες σε:

Επίσης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί υποτροφίες μέσω:

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ
Τ:. +30 2310 995140
Ε:  research@rc.auth.gr
URL: http://rc.auth.gr

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ
Τ:. +30 2310 996742, 2310 995307
E: internat-rel@auth.gr
URL: http://international-relations.auth.gr/

 

Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ
Τ:. +30 2310 995213,  2310 995214
E: admin-tkl@ad.auth.gr
URL: http://www.klirodotimata.web.auth.gr