Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων

Ιδιότητα: Διευθύντρια
Ιδιότητα: Προϊσταμένη
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 7)
Fax: 2310.99.5112
Email: dps@auth.gr
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 2)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: κατάταξη πτυχιούχων, υποτροφία θερινού εντατικού προγράμματος νέας ελληνικής γλώσσας

Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 4)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: μετεγγραφές, επιβεβαιώσεις τίτλων σπουδών

Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 5)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, παροχή στέγης σε φοιτητές, εισαγωγή αλλοδαπών