Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων

Ιδιότητα: Διευθύντρια
Ιδιότητα: Προϊστάμενος
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 7)
Fax: 2310.99.5112
Email: dps@auth.gr
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 6)
Fax: 2310 995112
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 3)
Fax: +30 2310 995112
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 2)
Fax: +30 2310 995112
Συμεωνίδου Πηνελόπη
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 1)
Fax: +30 2310 995112
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 4)
Fax: +30 2310 995112
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 5)
Fax: +30 2310 995112