Προσωπικό-Αρμοδιότητες

Προϊσταμένη
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 4), +30 2310 996771
Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 1), +30 2310 994168

Εγγραφές πρωτοετών, Υποτροφίες, Εισαγωγή Αλλοδαπών σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Υποτροφία Θερινού Εντατικού Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 2), +30 2310 995132

Φοιητικό Στεγαστικό Επίδομα, Μετεγγραφές, Επιβεβαιώσεις Τίτλων Σπουδών, Εισαγωγή Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις, Καταχώρηση/Διαχείριση Αγγελιών Ακινήτων

Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 3), +30 2310 996743

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Σπουδές, Μεταδιδακτορική Έρευνα