Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα, Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Δικαίωμα ακαδημαϊκής ταυτότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο), για όσους προβλέπεται ότι είναι δικαιούχοι από τη σχετική νομοθεσία.
On-line αίτηση στην ιστοσελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ISIC
Τη Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα (ISIC) δικαιούνται να προμηθευτούν οι φοιτητές και σπουδαστές  πλήρους φοίτησης (Full Time) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.  Η ISIC ισχύει για 16 μήνες από την αρχή του Ακαδημαϊκού έτους έως 31 Δεκεμβρίου του επομένου.
Το κόστος της είναι 12,50 € και για την έκδοσή της απαιτούνται:

  • Φοιτητική Ταυτότητα ή Βεβαίωση Σπουδών
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • 1 Φωτογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες στο  www.isicgreece.gr  με  δυνατότητα  έκδοσης  ONLINE

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ <30
Οι φοιτητές μπορούν να απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και αγαθά τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 χώρες του εξωτερικού. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Μπορούν να την αποκτήσουν όσοι είναι ηλικίας 13-30 ετών και έχει ισχύ για ένα χρόνο με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης.
On-line αίτηση για απόκτηση κάρτας στην ιστοσελίδα: www.europeanyouthcard.org