Δικαιούχοι

Ελληνικά

Πόσες αιτήσεις έχετε κάθε χρόνο και από ποιες χώρες/πανεπιστήμια;

Κάθε χρόνο το Τμήμα Σπουδών δέχεται έναν όγκο αιτήσεων που κυμαίνονται από 200 έως 450. Οι υποψήφιο προέρχονται από όλο τον κόσμο και από 40-45 χώρες ετησίως, και περίπου από διπλάσιο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, είναι πως αν και η χώρα/ίδρυμα προέλευσης των υποψηφίων αποτελεί κριτήριο επιλογής, αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο για να υπάρχει ισορροπία και να μην υπάρχουν χώρες/ιδρύματα τα οποία υπερεκπροσωπούνται σε βάρος άλλων.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής; Τι πιθανότητες έχω να πάρω την υποτροφία;

Υπάρχει μια σειρά από κριτήρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγμα η χώρα καταγωγής του υποψηφίου, το επίπεδο σπουδών, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το ίδρυμα/ο φορέας με τον οποίο συνεργάζεται, εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες, μελλοντικοί στόχοι, κ.λπ. Ωστόσο, ο/η κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της, τόσο ατομικά όσο και σε σχέση με τους συνυποψηφίους του/της.

Είμαι 50 ετών και μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσουν. Μπορώ να κάνω αίτηση για την υποτροφία;

Η υποτροφία είναι ανοιχτή. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ελληνική γλώσσα και έχει λόγους να αιτηθεί την υποτροφία, μπορεί να το κάνει, αρκεί να τους τεκμηριώνει επαρκώς. Κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της.

Ξέρω πολύ λίγα / δεν γνωρίζω καθόλου ελληνικά αλλά θέλω πολύ να μάθω. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιεί τεστ σε όλους τους σπουδαστές την πρώτη ημέρα του Προγράμματος και τους κατατάσσει σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Υπάρχουν τρία επίπεδα: Αρχαρίων, Μέσων και Προχωρημένων. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η στοιχειώδης γνώσης μιας κοινής διαλέκτου, όπως για παράδειγμα της αγγλικής γλώσσας, μπορεί να είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο Αρχαρίων.

Η υποτροφία είναι μόνο για φοιτητές;

Οποιοσδήποτε έχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα μπορεί να κάνει αίτηση, αρκεί να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά που δηλώνουν σαφώς την κατηγορία της υποψηφιότητάς του και εφόσον μπορεί να εξηγήσει τους λόγους του αιτήματός του.

Οι σπουδές μου δεν έχουν άμεση σχέση με τα ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω αίτηση για την υποτροφία;

Αν και δίνεται προτεραιότητα σε όσους, λόγω αντικειμένου σπουδών, θα επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα, ΩΣΤΟΣΟ, υποψήφιοι από οποιοδήποτε τομέα σπουδών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για την υποτροφία;

Η υποτροφία απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς βοηθούς και προσωπικό με ειδικό ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.