Αίτηση - Διαδικασία

Ελληνικά

Έκανα αίτηση από τον Ιανουάριο και ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση. Μπορείτε να μου πείτε αν λάβατε το φάκελο μου και πότε θα ξέρω για την υποτροφία γιατί θέλω να κάνω εγκαίρως το πρόγραμμά μου;

Μπορείτε να στείλετε ένα email στο Τμήμα Σπουδών και να σας ενημερώσουμε αν λάβαμε το φάκελό σας και αν όλα τα δικαιολογητικά σας είναι εντάξει. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο και όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους. Φροντίστε να καταγράψετε στην αίτησή σας μια έγκυρη διεύθυνση

Τι πρέπει να γράψω σχετικά με τους λόγους που θέλω να παρακολουθήσω το Θερινό Εντατικό Πρόγραμμα; Να σας γράψω μια συνοδευτική έκθεση;

Θα πρέπει να εξηγήσετε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την ελληνική γλώσσα και ειδικά όταν αυτό δεν συνεπάγεται από το αντικείμενο σπουδών σας. Θα πρέπει να περιγράψετε με ποια έννοια το Πρόγραμμα θα είναι επωφελές για σας και με ποιους τρόπους θα βελτιώσει το ακαδημαϊκό σας προφίλ σύμφωνα και με το ήδη υπάρχον βιογραφικό σας και τα άλλα σας επιτεύγματα. Αν θέλετε να υποστηρίξετε την αίτησή σας με μια συνοδευτική έκθεση ή επιστολή, έχετε το ελεύθερο.

Πρέπει οι συστατικές επιστολές να είναι ειδικά για την υποτροφία ή δέχεστε και γενικές συστατικές, γιατί έχω ήδη μερικές;

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρόσφατες και να αναφέρονται ειδικά στην καταλληλότητά σας για τη χορήγηση της συγκεκριμένης υποτροφίας και την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Επιστολές παρωχημένες ή μη ειδικές δεν είναι πιθανόν να στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο την υποψηφιότητά σας. Επίσης επιστολές παλαιότερες του ενός έτους δεν είναι αποδεκτές.

Ποιος πρέπει να μου γράψει τις συστατικές επιστολές και τι πρέπει να λένε;

Η επιλογή των ατόμων που θα σας γράψουν τις συστατικές επιστολές εξαρτάται από εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να φροντίσετε ώστε εκείνοι που θα σας δώσουν συστατικές επιστολές να είναι άνθρωποι που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να σας συστήσουν με τον καλύτερο και ευνοϊκότερο τρόπο. Ιδιαίτερα ταλέντα, ικανότητες ή ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό πρέπει να αναφέρονται.

Μόλις σήμερα (28 Φεβρουαρίου) είδα την ανακοίνωση για την υποτροφία και δεν προλαβαίνω να μαζέψω τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τι να κάνω;

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας με email ή με φαξ σήμερα για να είναι εμπρόθεσμη και στέλνετε ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών, εντός δύο (2) εβδομάδων τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και εμείς θα φροντίσουμε να τα επισυνάψουμε στο φάκελό σας.

Βρίσκομαι μακριά από τον τόπο σπουδών μου αυτή τη στιγμή. Πώς μπορώ να πάρω πιστοποιητικό σπουδών ή/και συστατικές επιστολές;

Μπορείτε να φροντίσετε να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών το πιστοποιητικό σπουδών ή/και οι συστατικές επιστολές και εμείς θα φροντίσουμε να τις επισυνάψουμε στην αίτησή σας.
Ειδικά για τις συστατικές επιστολές και επειδή συχνά προκύπτει ο/η υποψήφιος να είναι σε γεωγραφική απόσταση από αυτόν/αυτήν που τον/την συστήνει, μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον:
- είτε ως πρωτότυπες επιστολές, με χειρόγραφη υπογραφή, σκαναριστούν και επισυναφθούν σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Τμήμα Σπουδών

Στη χώρα μου δεν υπάρχει ελληνική διπλωματική αρχή. Πως μπορώ να μεταφράσω τα δικαιολογητικά μου;

Μπορείτε να τα μεταφράσετε σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη αρχή ή πρόσωπο της χώρας σας (π.χ. δικηγόρο) είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Στη χώρα μου δεν υπάρχει ελληνική διπλωματική αρχή. Πως μπορώ να επικυρώσω τα δικαιολογητικά μου;

Μπορείτε να τα επικυρώσετε σε οποιαδήποτε εντεταλμένη αρχή της χώρας σας.

Έκανα πέρυσι αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά και δεν έγινε δεκτή. Μπορώ φέτος να δηλώσω ξανά υποψηφιότητα και να πάρετε τα δικαιολογητικά από την παλιά αίτησή μου;

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την αίτηση, μετά το πέρας της διαδικασίας αποστέλλονται στο αρχείο και μόνο ο ίδιος ο υποψήφιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μπορεί να τα αποσύρει για εκ νέου χρήση. Κάθε νέα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για να θεωρείται πλήρης.