Μαθήματα - Παρακολούθηση

Ελληνικά

Θέλω οπωσδήποτε να συμμετέχω φέτος στο πρόγραμμα. Τι να κάνω αν δεν πάρω την υποτροφία;

Όσοι γίνονται δεκτοί για να λάβουν την υποτροφία εγγράφονται αυτόματα στο Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ωστόσο αυτό δεν μπορούν να το γνωρίζουν πριν τον Ιούνιο. Εφόσον θέλετε οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα φέτος, ακόμη και αν δεν λάβετε την υποτροφία και με δικά σας έξοδα, σας συμβουλεύουμε να υποβάλλετε αντίστοιχη αίτηση στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα.

Έχω υποχρέωση να επιστρέψω στη χώρα μερικές μέρες πριν τη λήξη του Προγράμματος; Μπορώ;

Η παρακολούθηση του Προγράμματος από την έναρξη ως τη λήξη είναι υποχρεωτική για τους/τις υποτρόφους. Ο σπουδαστής/Η σπουδάστρια είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 80% του Προγράμματος για να πάρουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση των υποτρόφων.  Σε αντίθετη περίπτωση η υποτροφία αναστέλλεται και ο/η υπότροφος είναι τυπικά υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για τα δίδακτρα.

Δεν βρίσκω εισιτήριο για να είμαι στη Θεσσαλονίκη την ημέρα που ξεκινάει το πρόγραμμα. Μπορώ να καθυστερήσω 1-2 μέρες;

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα, δίνει περιθώριο καθυστέρησης το πολύ μίας (1) ημέρας, καθώς το τεστ κατάταξης για την τοποθέτηση του/της σπουδαστή/-τριας σε Τμήμα γίνεται on-line από πριν και τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά από την 1η μέρα. Μετά την πάροδο αυτό του διαστήματος δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός ο/η υπότροφος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει τόσο το Τμήμα Σπουδών όσο και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.