Οικονομική Ενίσχυση

Ελληνικά

Θα έχω ιατροφαρμακευτική ασφάλιση;

Οι σπουδαστές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν με δική τους μέριμνα να διαθέτουν από τη χώρα προέλευσής τους την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Όσοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη για το διάστημα που θα φοιτούν στο Πρόγραμμα.

Πότε έχω υποχρέωση να πληρώσω την εστία? Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σχολείου είναι υποχρεωτική;

Σας συμβουλεύουμε να προπληρώσετε το σύνολο της δαπάνης διαμονής σας στις Εστίες με την άφιξή σας, καθώς τα χρήματα τείνουν να τελειώνουν γρήγορα όταν ζούμε όμροφες στιγμές σε μια ζωηρή φοιτητούπολη όπως η Θεσσαλονίκη.  Σε περίπτωση που το χρέος στις Εστίες δεν εξοφληθεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν αναχώρησή σας από τη Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Σπουδών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υποτροφία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την ιδιότητα του υποτρόφου δεν γίνονται αποδεκτές (Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Α.16)
 

Τι καλύπτει η υποτροφία;

Η υποτροφία καλύπτει μονο τα δίδακτρα φοίτησης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Για όλα τα υπόλοιπα έξοδα που συνεπάγεται η παρακολούθηση του προγράμματος (π.χ. μετακίνηση προς/από Θεσσαλονίκη, διαμονή, διατροφή, βιβλίο της τάξης, εκδρομές του Σχολείου -προαιρετικά) βαρύνουν αποκλειστικά εσάς τους ίδιους. Ωστόσο, καταβάλλονται προσπάθειες κάθε χρόνο ώστε να σας εξασφαλιστεί διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες με χαμηλό κόστος και διατροφή στη Φοιτητική Λέσχη, εφόσον αυτή ανοίξει (1η Σεπτεμβρίου).