Βίζα

Ελληνικά

Δεν έχω διαβατήριο - πρόκειται να αλλάξω το διαβατήριο μου. Τι να συμπληρώσω στην αίτηση;

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας και να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σπουδών αμέσως μόλις γνωρίζετε τον αριθμό διαβατηρίου σας.

Έχω τουριστική βίζα αλλά λήγει μερικές μέρες πριν τη λήξη του Προγράμματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η έκδοση της κατάλληλης βίζας (σπουδαστική), που να καλύπτει πλήρως το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος, είναι αποκλειστική ευθύνη των υποτρόφων. Το Τμήμα Σπουδών κάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες για να διευκολύνει τους υποτρόφους ως προς την έκδοσή της, με βάση τα στοιχεία της υπηκοότητας και του διαβατηρίου τους, αλλά δεν μπορεί να καλύπτει τις όποιες ανάγκες μετακίνησης των υποτρόφων πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του Προγράμματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επέκταση της βίζας ενόσω είστε στην Ελλάδα κοστίζει περί τα 500 €

Έχω λάβει την πρόσκλησή σας αλλά η ελληνική πρεσβεία δεν μου δίνει βίζα. Σας παρακαλώ βοηθήστε με

Το Τμήμα Σπουδών ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αυτή με τη σειρά της τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού για τους υποτρόφους που θα χρειαστούν βίζα για το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος αναφέροντας και τον αριθμό διαβατηρίου που οι ίδιοι, με δική τους ευθύνη, έχουν συμπληρώσει στην αίτησή τους. Η χορήγηση ή όχι βίζας είναι αποκλειστικά θέμα της ελληνικής διπλωματικής αρχής του εξωτερικού και το Τμήμα Σπουδών δεν μπορεί να παρέμβει.