Ανακοινώσεις

Εγγραφές ακ. έτους 2021-22 των επιτυχόντων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2021 (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)

Σύμφωνα με τις α) Φ.253/131103 /Α5/14.10.21 (ΓΕΛ) και β) Φ.153/131104 /Α5/14.10.21 (ΕΠΑΛ) αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, που συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, πραγματοποιούνται από 18 έως 22 Οκτωβρίου 2021

Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με τη Φ.153/130229/Α5/13.10.21 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις  θα γίνουν από 15 μέχρι και 22 Οκτωβρίου 2021
 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Σύμφωνα με την από 1.10.21 επιστολή της, η ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ θα χορηγήσε χρηματικά βραβεία, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (31.10.21)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του "Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης" (Ευθυμίου Χριστόπουλου) σχετικά με τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για το ακ.

Εγγραφές ακ. έτους 2021-22 των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2020-21

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα προς τη Φ.253.2/111290/Α5 Υ.Α.

Λειτουργία των ΑΕΙ και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406Β/24.9.21), η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ, όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων,

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μέσω του οποίου η Ελλάδα, ως κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ), προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως προγράμματα χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες και Ελληνίδες για α) την εκπόνηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου και β) την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Hellenic Ministry of Education and Religious Af

Pages