Εισαγωγή ειδικών κατηγοριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις, τα ποσοστά θέσεων, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο επιλογής της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παρακάτω κατηγοριών :

  1. Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού, Απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων
  2. Τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων Αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  3. 'Ελληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό.
  4. Αλλοδαποί-Αλλογενείς: α. Αλλοδαπών - Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) β. Απόφοιτοι Λυκείων ή Αντιστοίχων  Σχολείων  Κρατών Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής
  5. Υπότροφοι : α Υπότροφοι Ομογενείς, β. Υπότροφοι Αλλογενείς- Αλλοδαποί και Απόφοιτοι Λυκείων ή Αντιστοίχων  Σχολείων  Κρατών Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής
  6. Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
  7. Διακριθέντες στη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας.