ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής δυνατότητες
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)
Αφορά σε πλήρεις ή μερικές υποτροφίες ανάλογα με τις συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε διακρατικό επίπεδο.
 
Α. Σύμφωνα με το έγγραφο 223790/Ζ1/30.12.2016 του ΥΠΠΕΘ θα χορηγηθούν 3 πλήρεις υποτροφίες (δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες) για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 2ου ή 3ου κύκλου, στην αγγλική γλώσσα στο Beijing Institute of Technology (BIT) στους τομείς που αναφέρονται στη σελίδα 5 & 6 του πληροφοριακού εντύπου του Ινστιτούτου.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε στάδια εκ των οποίων το 1ο αφορά στην κατάθεση/συστημένη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στον ελληνικό κρατικό φορέα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017. Απαιτείται επίσης on-line υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), η οποία προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Προθεσμία υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα του Συμβουλίου είναι η 31η Μαρτίου 2017. 
 
Συνιστάται στους/στις ενδιαφερόμενους/-ες να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (αρμόδια κα Δήμητρα Τράγου, τηλ 210 344 34 69, email: foitmer.yp@minedu.gov.gr) για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και των δικαιολογητικών.
 
 
Β. Σύμφωνα με το έγγραφο 41407/Ζ1/10.3.2017 του ΥΠΠΕΘ θα χορηγηθούν 6 υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές και Ελληνίδες φοιτήτριες, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε στάδια εκ των οποίων το 1ο αφορά στην υποβολή on-line αίτησης στην πλατφόρμα του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), η οποία προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και το 2ο στην κατάθεση/συστημένη ταχυδρομική αποστολή της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ελληνικό κρατικό φορέα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 
Δείτε  εδώ τη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
 
Κατεβάστε από εδώ την απαιτούμενη Foreigner Physical Examination Form
 
Προθεσμία υποβολής αίτησης, τόσο στην πλατφόρμα του Συμβουλίου όσο και στο ΥΠΠΕΘ, είναι η 31η Μαρτίου 2017.
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία/διευκρίνιση επί της διαδικασίας υποβολής της αίτησης προς το ΥΠΠΕΘ, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (αρμόδια κα Χ. Σακελλίου, τηλ 210 344 34 69, email: foitmer.yp@minedu.gov.gr)
 
 
2. Πρόγραμμα υποτροφιών Κινεζικών Πανεπιστημίων (Chinese University Program)
Αφορά σε πλήρεις υποτροφίες (δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ιατρική ασφάλεια) για μεταπτυχιακές σπουδές, 2ου και 3ου κύκλου, στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα. Η υποτροφία καλύπτει το έτος γλωσσικής προπαρασκευής όπου δει. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά μέσω των συμβεβλημένων πανεπιστημίων και στη συνέχεια στην πλατφόρμα του CSC, ενώ τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο πανεπιστήμιο αποδοχής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μεταξύ Ιανουαρίου και αρχών Απριλίου, κατ' έτος. Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατ' έτος και πανεπιστήμιο, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το συμβεβλημένο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το CSC στα email: zizhu1@csc.edu.cn και zizhu2@csc.edu.cn
 
 
3. Πρόγραμμα υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ (EU Program)
Αφορά σε πλήρεις υποτροφίες (δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ιατρική ασφάλεια) για α) προπτυχιακές σπουδές στην κινεζική γλώσσα, β) μεταπτυχιακές σπουδές, 2ου και 3ου κύκλου, στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα και γ) έρευνα. Η υποτροφία καλύπτει το έτος γλωσσικής προπαρασκευής όπου δει.
 
Για το 2017-18, θα χορηγηθούν 137 υποτροφίες. Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε στάδια εκ των οποίων το 1ο αφορά στην υποβολή on-line αίτησης στην πλατφόρμα του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), η οποία προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και το 2ο στην αποστολή της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού της Διπλωματικής Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ.
 
Προθεσμία υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα του Συμβουλίου είναι η 31η Μαρτίου 2017, ενώ προθεσμία αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών στο Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού της Διπλωματικής Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ είναι η 1η Απριλίου 2017
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού της Διπλωματικής Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ στο email: chinamissiontoeu@gmail.com