ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (27.3.2017)

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών: α) Αρμενίας, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Λετονίας(1) Νοτίου Κορέας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τουρκίας,  β) Τσεχίας και Ρουμανίας γ) Βελγίου δ) Κροατίας και ε) Σερβίας(2)
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για
α) προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών) και έρευνα, ακ. έτους 2017-18
β) θερινά προγράμματα γλώσσας & πολιτισμού, 2017
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά
α) την αρχική προκήρυξη σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες των χωρών Αρμενίας, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Λετονίας,  Νοτίου Κορέας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τουρκίας και σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά είδος υποτροφίας καθώς και την υποβολή τους προς το ΥΠΠΕΘ
β) τη συμπλήρωσή της σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες των χωρών Τσεχίας και Ρουμανίας,
γ) τη συμπλήρωσή της σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες του Βελγίου και
δ) τη συμπλήρωσή της σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες της Κροατίας
ε) τη συμπλήρωσή της σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες της Σερβίας για i) μεταπτυχιακές σπουδές, ii) έρευνα, iii) θερινό πρόγραμμα σερβικής γλώσσας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου από 10 έως 28 Ιουλίου 2017.
 
Επισημαίνεται ότι:
1. για κάθε χώρα/υποτροφία αναφέρεται διαφορετικός σύνδεσμος για άντληση πληροφοριών
2. για κάθε χώρα/υποτροφία ενδέχεται να απαιτούνται ειδικότερα/επιπλέον δικαιολογητικά ή/και on-line αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα αιτήσεων με πιθανόν απαραίτητη την εγγραφή χρήστη (username/password)
3. για κάθε χώρα/υποτροφία ενδέχεται να αναφέρονται και άλλες ημερομηνίες υποβολής αίτησης στην ξεχωριστή πλατφόρμα αιτήσεων της κάθε χώρας/υποτροφίας
4. ενδέχεται κάποιες ιστοσελίδες που αναφέρονται στην ανακοίνωση να μην είναι επικαιροποιημένες (λειτουργούν)
5. το είδος και η διάρκεια της κάθε υποτροφίας εξαρτάται από την κάθε χώρα υποδοχής
 
Τονίζεται ότι
α) οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές χορηγούνται μόνο για ένα έτος (2017-18) και δεν επαρκούν πάντα για την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, οι υπότροφοι είτε υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση -με δεδομένο ότι η διμερής μορφωτική συμφωνία με τη συγκεκριμένη χώρα θα ισχύει ως έχει και τα επόμενα έτη μέχρι τη λήψη του τίτλου - είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους με δικά τους έξοδα.
β) υποβολή αίτησης για τις συγκεκριμένες υποτροφίες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν και όσοι ζητούν ανανέωση της υποτροφίας τους από προηγούμενα έτη. Στην περίπτωση αυτή, οι ανανεώσεις προηγούνται των νέων υποτροφιών.
γ) η αποδοχή των υποτρόφων από το Υπουργείο, με βάση τη μοριοδότηση προσόντων και κριτηρίων, αποτελεί πρόταση. Η τελική απόφαση χορήγησης της υποτροφίας λαμβάνεται από τη χώρα υποδοχής.
 
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά είδος υποτροφίας, είτε κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΕΘ είτε αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, με την ένδειξη: για τη Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄-Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών.
 
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ είναι η 27η Μαρτίου 20172

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 344- 3469 (κα Τράγου) και στο email: foitmer@minedu.gov.gr
 
1. Κατόπιν νεώτερης ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες της Ν. Κορέας, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών απευθείας και μόνον στην Πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα είναι η 20η Μαρτίου 2017. Πληροφορίες: κα Αγγελική Κο, τηλ. 210 6984 080 (Εσωτ.29)
2. Σύμφωνα με την τελευταία συμπλήρωση που αφορά τις υποτροφίες της Σερβίας, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαϊου 2015. Βρείτε την αίτηση εδώ