ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINGNAN του HONG KONG (30.3.17)

Σύμφωνα με το έγγραφο 18400/Ζ1/6.2.2017 του ΥΠΠΕΘ,  το Πανεπιστήμιο Lignan του Hong Kong διαθέτει πρόγραμμα υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές 4ετούς φοίτησης (120 πιστωτικών μονάδων)
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρεις υποτροφίες (απαλλαγή από τέλη φοίτησης, διαμονή σε ξενώνα και οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη ακαδημαϊκών και δαπανών διαβίωσης) και υποτροφίες πλήρους ή μερικούς απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.
 
Οι υποτροφίες χορηγούνται και ανανεώνονται κατ΄έτος με κριτήρια ακαδημαϊκής επίδοσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με α) τις υποτροφίες β) τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και γ) τη διαδικασία υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος (Fees & Scholarships --> Non-local student scholarships) ή να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση: UGadm@L.N.edu.hk
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως και 30 Μαρτίου 2017. Η αίτηση για την υποτροφία υποβάλλεται με την αίτηση αποδοχής σε πρόγραμμα σπουδών, η οποία απαιτεί δημιουργία λογαριασμού χρήστη και συνδεύεται από τέλος υποβολής αίτησης (application fee).