ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -CYPRUS SCHOOL OF MOLECULAR MEDICINE (διαρκές)

Δείτε  εδώ  την ανακοίνωση του Διευθυντή του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής σχετικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές (Α΄ & Β΄ κύκλου) στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής Μοριακής Ιατρικής, με δυνατότητα μερικούς ή πλήρους υποτροφίας -με τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα ή μηνιαίου επιδόματος, κατά περίπτωση.
 
Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής αφορούν σε: Μοριακή Ιατρική, Ιατρική Γενετική, Νευροεπιστήμες, Βιοϊατρική Ερευνα και προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Η Σχολή επίσης προσφέρει προπαρασκευαστικό θερινό σεμινάριο, διάρκειας 3 εβδομάδων (τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου), με τίτλο "Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Επιστήμη". Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε πτυχιούχους που επιθυμούν να γνωρίσουν το συγκεκριμένο πεδίο ανεξαρτήτως αν θα συνεχίσουν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής.
 
Για το είδος των υποτροφιών, το ύψος των διδάκτρων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών, τις προϋποθέσεις/δικαιολογητικά ως προς την υποβολή της αίτησης και στοχεία επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινίσεις, δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο της Σχολής (prospectus) εδώ