ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Το ίδρυμα Fulbright προκήρυξε το πρόγραμμα υποτροφιών προς Έλληνες πολίτες για το ακαδημαικό έτος 2018-19 και συγκεκριμένα
 
1. Πρόγραμμα για μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιαδήποτε κλάδο (εξαιρουμένων των: ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική και της απόκτησης ειδικότητας και σε περιορισμένο αριθμό στους κλάδους της αρχιτεκτονικής και της νομικής) σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Η υποτροφία αποτελεί μερική χρηματοδότηση των διδάκτρων και του κόστους διαβίωσης και χορηγείται μόνο για τον πρώτο χρόνο. Διατίθενται έως 6 θέσεις, σε πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, κατά προτίμηση ηλικίας έως 28 ετών.  Δικαιούχοι δεν μπορούν να είναι όσοι/όσες φοιτούν ήδη σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Κατά την αίτησή τους στο Ιδρυμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση εισδοχής σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.
Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 10 Οκτωβρίου 2017 έως 19 Ιανουαρίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα EET).
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (και εφόσον έχει εξασφαλιστεί αποδοχή από Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ): 9 Φεβρουαρίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα EET)
 
2. Πρόγραμμα για Υποψήφιους/-ες Διδάκτορες.: αφορά σε εγγεγραμμένους/-ες σε ελληνικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.Δ.  που έχουν συμπληρώσει 1 έτος και δεν έχουν ξεπεράσει τα 4 έτη ερευνητικής δραστηριότητας. Η υποτροφία απονέμεται για 4 ή 6 μήνες (αρχής γενομένης από 1 Σεπτέμβριου 2018 και δυνάμενη να ολοκληρωθεί έως 31 Μαϊου 2019) συνεχόμενους και για διεξαγωγή έρευνας σε έως 2 Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ. Η υποτροφία χορηγεί -μεταξύ άλλων- μηνιαίο επίδομα που δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2000 $
 
Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 10 Οκτωβρίου 2017 έως 19 Ιανουαρίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα EET).
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (και εφόσον έχει εξασφαλιστεί αποδοχή από Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ): 9 Φεβρουαρίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα EET)
 
3. Πρόγραμμα για επιστήμονες (visiting scholars):  αφορά καθηγητές/-τριες και ερευνητές/-τριες (κατόχους Δ.Δ. και έχοντες/έχουσες 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας), κατά προτίμηση ηλικίας έως 55 ετών, για διεξαγωγή διαλέξεων ή έρευνας, ελάχιστης διάρκειας έως 3 μηνών (έως 6 μηνών, υπό την αιγίδα του ιδρύματος και εφόσον ο/η υπότροφος εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλο φορέα). Διατίθενται έως 7 θέσεις με μηνιαίο επίδομα διαβίωσης κατ' ανώτατο όριο έως 2500 $.
Η έρευνα ή το πρόγραμμα διαλέξεων μπορεί να ξεκινήσει από 15 Σεπτεμβρίου 2017 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Μαϊου 2019.
Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 5 Σεπτεμβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα EET).
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 8 Δεκεμβρίου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα EET)
 
4. Πρόγγραμμα για καλλιτέχνες: αφορά σε εν ενεργεία καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες (κατά προτίμηση ηλικίας 28 με 45 ετών, πτυχιούχους πανεπιστημίου και με επαγγελματική δραστηριότητα 5 ετών κατ' ελάχιστον) που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε τομέα των καλών τεχνών,
Θα χορηγηθούν έως 3 υποτροφίες, με μηνιαίο επίδομα διαβίωσης κατ' ανώτατο όριο έως 1600 $, διάρκειας 6 μηνών κατ' ελάχιστον (έως 9 μηνών, υπό την αιγίδα του ιδρύματος, εφόσον ο/η υπότροφος βρει συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλο φορέα).
Το καλλιτεχνικό project στις ΗΠΑ μπορεί να ξεκινήσει από 5 Σεπτεμβρίου 2018 και πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Μαϊου 2019.
Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 5 Σεπτεμβρίου  έως 17 Νοεμβρίου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα EET).
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 15 Δεκεμβρίου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα EET)
 
5. Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artist's residence) στο Santa Fe Art Institute: αφορά σε εν ενεργεία καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες (κατά προτίμηση ηλικίας 28 με 45 ετών, πτυχιούχους πανεπιστημίου και με επαγγελματική δραστηριότητα 5 ετών κατ' ελάχιστον)
Θα χορηγηθεί 1 υποτροφία πλήρους απαλλαγής από τις σχετικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της διαμονής σε studio με διατροφή), διάρκειας 4 μηνών. Η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιανουαρίου και 31 Μαϊου 2019.
Προθεσμία εγγραφής στο πρόγραμμα: από 5 Σεπτεμβρίου  έως 17 Νοεμβρίου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα EET).
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 15 Δεκεμβρίου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα EET)
 
6. Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς: αφορά σε καθηγητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αγγλικής γλώσσας και με 3ετή έως 10 ετή διδακτική εμπειρία) και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων (curricula), στην εκπαίδευση εκπαιδευτών (teacher training) και στη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων (textbook writing), κατά προτίμηση ηλικίας έως 45 ετών.
Διατίθενται έως 3 θέσεις για την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου 5 εβδομάδων με πολυεθνική συμμετοχή, συναποτελούμενο από ένα εντατικό ακαδημαϊκό σεμινάριο 4 εβδομάδων και 1 εβδομάδα περιηγήσεων για την εμπέδωση του θέματος του σεμιναρίου. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα, τις δαπάνες διαβίωσης (διαμονή, διατροφή και εσωτερικές μετακινήσεις παρέχονται από τα ιδρύματα υποδοχής).
Προθεσμία υποβολής αίτησης: από 12 Σεπτεμβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2017 (μεσάνυχτα, ώρα EET)
 
7. Επιμορφωτικό πρόγραμμα για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες:  αφορά σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, 1ου έως 3ου έτους σπουδών και ηλικίας 18 έως 25 ετών.
Αφορά στην παρακολούθηση ενός σεμιναρίου 5 εβδομάδων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (Ευρώπη, Περιβάλλον, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα των ΗΠΑ, συναποτελούμενο από πρόγραμμα διαλέξεων/εργαστηρίων και δραστηριοτήτων αντίστοιχων εκάστης θεματικής.  Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη συμμετοχής και τις δαπάνες διαβίωσης (διαμονή, διατροφή)
Προθεσμία υποβολής αίτησης: από 10 Οκτωβρίου 2017 έως 19 Ιανουαρίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα EET)
 
Όλες οι παραπάνω υποτροφίες συνοδεύονται από: εισιτήριο μετ' επιστροφής, περιορισμένη ασφάλεια υγείας και ατυχήματος, συμβουλευτική προσανατολισμού πριν την αναχώρηση, και την απαραίτητη βίζα.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με ΟΛΑ τα παραπάνω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελς Σιάκος Χάναπε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος/Σύμβουλο Υποτροφιών,  στο email: greekprogram@fulbright.gr 
 
 
8. Πρόγραμμα Fulbright-Schuman: αφορά σε σπουδές (προ-διδακτορικό επίπεδο, κατ' ελάχιστον κατόχους πτυχίου), διδασκαλία και έρευνα (σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο) σε θέμα ενδιαφέροντος στον τομέα των σχέσεων Ε.Ε.-Η.Π.Α. ή των υποθέσεων της Ε.Ε.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2017 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τo συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα email:
scholar@fulbright.be (για κατόχους Δ.Δ. και όσους πρόκειται να ολοκληρώσουν τις διδακτορικές τους σπουδές μέχρι την αναχώρησή τους για τις ΗΠΑ και για επαγγελματίες)
student@fulbright.be (για εν ενεργεία φοιτητές/-τριες μόνο)