ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ & ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ/-ΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ (30.4.2019)

Σύμφωνα με το έγγραφο  9319 /Z1/22.1.2019 του ΥΠΠΕΘ, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοίνωσε πρόγραμμα  υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα (sejours scientifiques de haut niveau) για το 2019. Το πρόγραμμα, έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, απευθύνεται σε νέους και νέες, Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες/ερευνητές.
 
Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να

  • να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα,
  • να είναι ηλικίας έως 40 ετών το ανώτερο, μέσα στο 2019,
  • να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 10 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2019,
  • να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με μια σύμβαση εργασίας ή έργου εν ισχύ,
  • να προσκομίσουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής για ένα πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας.

Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος (2019), για 1 έως 4 μήνες, και αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, και συγκεκριμένα στους τομείς: Βιοεπιστήμες, Βιοτεχνολογίες, Γεωπονία – Αγροδιατροφή, Διάστημα και Αεροναυπηγική, Ενέργεια – Περιβάλλον,  Υλικά, Ψηφιακές Τεχνολογίες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις όπου εμπλέκονται οργανισμοί μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV
 
Η υποτροφία χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1704 ευρώ, κοινωνική ασφάλιση, έξοδα μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας μετ’ επιστροφής, έξοδα μετακίνησης μεταξύ του αεροδρομίου αφίξεως και του τόπου διαμονής.
 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 30 Απριλίου 2019 
 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση: bourses@ifa.gr