ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ HUMANITY IN ACTION (2019)

Η διεθνής ΜΚΟ Humanity in Action, με τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καλεί Έλληνες και Ελληνίδες, φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και πρόσφατους απόφοιτους και απόφοιτες, από οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται να αποκομίσουν μια διεθνή εμπειρία σε θέματα διακρίσεων, μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποκτήσουν τεχνογνωσία πάνω στην οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης (σχεδιασμός, διαχείριση, εφαρμογή) ως προς αυτά, να συμμετέχουν δωρεάν στα διεπιστημονικά της σεμινάρια.
 
Τα σεμινάρια, οργανωμένα σε κύκλους με παρεμφερή θεματολογία, θα διεξαχθούν:
- από 7 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, στην Ευρώπη (Amsterdam, Berlin, Copenhagen, Sarajevo, Warsaw)
- από 1 έως 31 Ιουλίου, στις ΗΠΑ (Atlanta)

Κάθε κύκλος αποτελείται από διαλέξεις και συζητήσεις με ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς και ακτιβιστές, από επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος και κυβερνητικούς φορείς, σε κοινοτικές οργανώσεις, μουσεία και μνημεία. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους για συγκεκριμένο κύκλο/πόλη, αλλά η τελική επιλογή είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών.
 
Οι διοργανωτές καλύπτουν τη διαμονή (φιλοξενία σε σπίτια), τη διατροφή και τις δαπάνες μετακίνησης από Ελλάδα προς την πόλη διεξαγωγής του σεμιναρίου. Μοναδική υποχρέωση των ωφελουμένων είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης (action project) στη χώρα προέλευσής τους, μετά το πέρας του προγράμματος.
 
Οι αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 10 Φεβρουαρίου 2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες από Ελλάδα θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο της ΜΚΟ στο Βερολίνο,
στη διεύθυνση: germany@humanityinaction.org
και στο τηλέφωνο: +49 (0)30 44308271