ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (28.2.2019)

Δείτε  εδώ την προκύρηξη (με συνημμένη την αίτηση) του Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών, ακ. έτους 2018-19, για μεταπτυχιακές σπουδές α' κύκλου (Master's).
 
Θα χορηγηθούν από 3 έως 10 υποτροφίες, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ενισχύσεις/χορηγίες.
 
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε υποψήφιους/-ες α) εγγεγραμμένους/-ες στα δημοτολόγια δήμου της Δωδεκανήσου και είναι μόνιμοι/-ες κάτοικοι, β) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5 και γ) οι οποίοι/-ες επιλέγουν δωδεκανησιακό θέμα στη διπλωματική τους εργασία. Κατ' εξαίρεση (αδιάθετες θέσεις) μπορούν να επιλεγούν και περιπτώσεις που το δωδεκανησιακό θέμα δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστεί, αλλά που το θέμα τους παρουσιάζει, ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Κατά τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια και οικονομικά και κοινωνικά.
 
Οι αιτήσεις, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως 28 Φεβρουαρίου 2019, στα Γραφεία Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίων Αιγαίου - Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου (Ρόδος, όπισθεν Δημαρχείου).
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22410- 44645 και 44643