ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ/ΕΡΕΥΝΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΒΕΛΓΙΟ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

Σε συνέχεια της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, το ΥΠΠΕΘ συμπλήρωσε το πρόγραμμα υποτροφιών, για Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, με την 44566/Ζ1/21.3.2019 προκήρυξη, ως εξής:
 
Βέλγιο
- δύο (2) υποτροφίες, σε δημοσίους υπαλλήλους με ειδίκευση στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων,  για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικών στο Πανεπιστήμιο UMONS (1-13 Ιουλίου 2019).
- μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (12 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2019). Απαιτείται επιπλέον η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης
- μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού προγράμματος διδακτικής της γαλλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (5-23 Αυγούστου 2019)
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, είναι η 10η Απριλίου 2019. 
 
2. Κροατία
- 10 μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή έρευνα, σε αναγνωρισμένα κροατικά ιδρύματα
- δύο (2) υποτροφίες, για φοιτητές/τριες και καθηγητές/-τριες κροατικής γλώσσας & λογοτεχνίας για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σλαβικών σπουδών (Dubrovnik, 19-30 Αυγούστου 2019.  
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Επιστημών και Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Κροατίας, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 5 Απριλίου 2019.  Σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ, στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να υποβληθεί το υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΚΑΙ στο ΥΠΠΕΘ.
 
3. Βουλγαρία
- δύο (2) υποτροφίες για το θερινό σεμινάριο γλώσσας & πολιτισμού του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Σόφιας (14 Ιουλίου-3 Αυγούστου 2019)
- δύο (2) υποτροφίες για το θερινό σεμινάριο γλώσσας & πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Veliko Turnovo (15 Ιουλίου - 4 Αυγούστου 2019)
Στις ιστοσελίδες των δύο πανεπιστημίων μπορούν να αναζητηθούν οι αιτήσεις για τα αντίστοιχα θερινά προγράμματα, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλλούν συμπληρωμένες, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, στο ΥΠΠΕΘ έως τις 3 Μαϊου 2019.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
 
Η αίτηση προς το ΥΠΠΕΘ (περιλαμβάνεται στο παράρτημα της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, ελληνικά και αγγλικά), με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά/αίτηση από τη χώρα υποδοχής), υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ στις ημερομηνίες που αναγράφονται παραπάνω ανά πρόγραμμα, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΥΠΠΕΘ, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
 
Πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης/δικαιολογητικά προς το ΥΠΠΕΘ, παρέχονται από το ανωτέρω Τμήμα, στο τηλ.: 210 344 2404 (κα Σακελλίου)