ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (4/11 έως 30/12 2019

Δείτε  εδώ το έγγραφο 152305/Ζ1/1.10.2019 του ΥΠΠΑΙΘ σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί 15 Φεβρουαρίου 2020 (14/2/2020 για τον 1ο διαγωνισμό του κληροδοτήματος Βέλλιου) στην Αθήνα, για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα των κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα των:

 
- Παν. Τριανταφυλλίδη: 10 θέσεις με μηνιαία χορηγία 200 €, για φοιτητές/-τριες καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, προτιμώμενων αυτών των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών
  
- Νικ. Κρήτσκη: 4 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από τη Ζαγορά Πηλίου, 2 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από τις Σπέτσες, 2 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από την Ύδρα, 2 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, με μηνιαία χορηγία 200 €
 
- Πέτρου Χρυσοχόου: 1 θέση, με μηνιαία χορηγία 200 €, σε καταγόμενη/-ο από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας
 
- Επαμ. Πραγγαστή: 1 θέση, με μηνιαία χορηγία 250 €, σε καταγόμενη/-ο από το Λεβίδι Αρκαδίας
 
- Kων. Βέλλιου:  6 (συνολικά) θέσεις, με μηνιαία χορηγία 300 € ως εξής:

  • 1ος διαγωνισμός (28/9/2018) 1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Βλάστη Κοζάνης  &  1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Νέα Πέλλα Αταλάντης
  • 2ος διαγωνισμός (29.9.2018) 4 θέσεις επιπλέον των κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό για  καταγόμενους/-ες από τη Μακεδονία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από  τη  Βλάστη Κοζάνης και  τη Νέα Πέλλα Αταλάντης.  Μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται  οι καταγόμενοι  από  την  Βλάστη Κοζάνης,  την Νέα Πέλλα Αταλάντης, την Καστοριά και την Σιάτιστα.

 - Αγ. Ζάχου: 2 θέσεις σε φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών και ελλείψει αυτών, της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και  Σχολών με καταγωγή, κατά σειρά προτίμησης, από τον  Βόλο ή το Πήλιο, ή ελλείψει αυτών από την  Δυτική Μακεδονία -προτιμώμενων των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά - και ελλείψει αυτών από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα, με μηνιαία χορηγία 180 €
 
- Αφών Ζωσιμά: 5 θέσεις σε φοιτητές ή φοιτήτριες Πανεπιστημίου που  κατάγονται από την Ήπειρο,  με  βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά, με μηνιαία χορηγία 200 €
 
 
Δικαίωμα αίτησης έχουν Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία  (2018-2019). Δικαίωμα αίτησης έχουν και εισαχθέντες/-είσες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον ΔΕΝ τους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους για την κτήση του 1ου πτυχίου.
 
Η μηνιαία χορηγία για όλα τα ανωτέρω κληροδοτήματα προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2018-19) και  διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών σπουδών των υποτρόφων (δηλαδή  για διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (4009/2011 άρθρο 2 παρ. γ΄) και εφόσον η επίδοσή των υποτρόφων είναι καλή, επιτυγχάνουν δηλαδή τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υπότροφοι εκτός των άλλων υποχρεούνται να λάβουν το πτυχίο τους εντός έτους από τη λήξη του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαφορετικά επιστρέφουν τα χρήματα, που έχουν λάβει
Όλες οι ανωτέρω υποτροφίες χορηγούνται σε δωδεκάμηνη βάση  εκτός του κληροδοτήματος Επαμ. Πραγγαστή,  που καταβάλλεται  για  εννέα μήνες κατ΄ έτος.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 4 Νοεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2019, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ.κ. Ε. Στάμου/Γ.Ρήγα) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr