ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (31.1.2020)

Δείτε  εδώ την πρόσκληση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universitat Berlin-FUB), το οποίο από κοινού με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg State University-SPbU) διαθέτουν 2 θέσεις για εκπόνηση κοινής (joint) μεταδιδακτορικής έρευνας σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και σε θεματικές που είτε θεραπεύονται και από τα δύο ιδρύματα είτε αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους.
 
Η πρόσκληση αφορά σε ερευνητές/-τριες που έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή την τελευταία 3ετία πριν τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης ή και νωρίτερα, εφόσον μπορούν να αποδείξουν εύλογη διακοπή στην ερευνητική τους δραστηριότητα (π.χ. οικογενειακές υποχρεώσεις).
 
Η υποτροφία απονέμεται για 24 μήνες, ανά 12 μήνες σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα πανεπιστήμια, αρχής γενομένης από 1 Οκτωβρίου 2020, σε οποιοδήποτε από τα δύο. Χορηγεί α) μηνιαίο επίδομα ύψους 1.853 ευρώ ή 60.000 ρουβλίων, β) εφάπαξ επίδομα μετακίνησης από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, ύψους 1.000 ευρώ ή 60.000 ρουβλίων, γ) διαμονή, ιδίοις δαπάνοις σε ξενώνα του SPbU ή μηνιαίο επίδομα διαμονής ύψους 20.000 ρουβλίων για διαμονή εξ ιδίων στην Αγία Πετρούπολη. Και στα δύο ιδρύματα παρέχεται η δυνατότητα για πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα ή/και σε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.
 
Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών,
- ερευνητική πρόταση με χρονοδιάγραμμα
- δομημένο πλάνο ως προς το διαμερισμό των 24 μηνών στα δύο ιδρύματα
- επιστολή αποδοχής από πιθανό/-ή επόπτη/-τρια και από τα δύο συμβαλλόμενα ιδρύματα
 
Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 και στο FUB, με δημιουργία λογαριασμού χρήστη (από εδώ) και στο SPbU, σύμφωνα με τις οδηγίες (αναρτημένες εδώ)
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται και στα δύο ιδρύματα, στους αντίστοιχους υπεύθυνους, ως εξής
 
- FUB: Hans-Martin Meis, email: hans-martin.meis@fu-berlin.de
- SPbU: Nikita Brinev, email: n.brinev@spbu.ru