ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β' 1271), λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους/-ες τους/τις δικαιούχους φοιτητές και φοιτήτριες, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή.

 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ΔΕΝ θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

 

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές και οι φοιτήτρεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.  Ως τόπος κατ΄οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο.

 

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων, από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Επισημαίνεται ότι

  • οι φοιτητές/-τριες υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο Τμήμα τους
  • δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους
  • βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όσοι/-ες έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.