ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Σερβικού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-21, σε Ελληνίδες και Έλληνες, για

- μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητικό έργο, συνολικής διάρκειας 20 μηνών, με  ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη διάρκεια  10 μήνες). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2020

- θερινά μαθήματα σερβικής γλώσσας (5 θέσεις). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Ιουνίου 2020

 

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα