Διεξαγωγή των εξετάσεων των φοιτητών κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020