ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/-ΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

Δείτε εδώ την προκήρυξη του Ιδρύματος Αντωνίου και Σοφίας Λεβέντη, σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον/στην οικονομικά ασθενέστερο/-η φοιτητή/-τρια του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, ο/η οποίος/-α εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μεταξύ των 10 πρώτων επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να

-έχουν την ελληνική ιθαγένεια

-να μην είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου ΑΕΙ

- είναι ηλικίας έως 28 ετών

 

Η μηνιαία χορηγία είναι 400 ευρώ και θα καταβάλλεται μέχρι το πέρας των κανονικών ετών φοίτησης, αρχής γενομένης από 1/1/2021

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 στη διεύθυνση του Ιδρύματος: Νοταρά 117, 18542 Πειραιάς

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο 210 899 2182 (Δε,Τρ,Τε: 5-8 μ.μ.) ή στο email: iekostakis@gmail.com