ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ/-ΕΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥΣ/-ΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΚΟ REPORTERS D'ESPOIRS

Δείτε εδώ το Δελτίου Τύπου της ΜΚΟ Reporters d' Espoirs (Reporters of Hopes/Δημοσιογράφοι της Ελπίδας) που απευθύνεται σε γαλλόφωνους νέους και γαλλόφωνες νέες, ηλικίας 18 έως 30 ετών, προσφέροντας 2 βραβεία ύψους 3.000 ευρώ (σε όσους/-ες προέρχονται από μη-γαλλόφωνες Ευρωπαϊκές χώρες) για γραπτή αναφορά (report) με τις εξής προϋποθέσεις:

 

- να έχει έκταση 5-10 σελίδες (7.500-15.000 λέξεις)

- να έχει γραφεί στη γαλλική γλώσσα

- να αφορά μία ή περισσότερες επιτυχείς πρωτοβουλίες για ένα ή περισσότερα ζητήματα κοινωνικά, οικολογικά, οικονομικά, που συμβάλλουν στη δόμηση μιας ενωμένης και αειφόρου κοινωνίας

- να τις διαπραγματεύεται με κριτική ματιά

- να αναφέρεται στην ευρωπαϊκή διάσταση

- να μην έχει δημοσιευτεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το βραβείο

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 17 Απριλίου 2021 ηλεκτρονικά εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να α) δουν τον κανονισμό εδώ β) ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ εδώ ή να απευθύνονται στους:

Augustin PERRAUD / ap@reportersdespoirs.org / +33 1 42 65 20 88

Gilles VANDERPOOTEN / gv@reportersdespoirs.org / +33 1 42 65 20 94