ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (HELMEPA) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ/Ε.Ε/Μ.Β (30.6.2021)

Δείτε εδώ την προκήρυξη της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σχετικά με 3 υποτροφίες, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή στη Μεγάλη Βρετανία, στους κλάδους:

-των Ναυτιλιακών Σπουδών (μνήμη Γιώργου Π. Λιβανού), για τέκνα Ελλήνων ναυτικών. Ύψος υποτροφίας 15.000 €

-των Περιβαλλοντικών Επιστημών (μνήμη καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου), για όσους/όσες έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι». Ύψος υποτροφίας 15.000 €

- των Ναυτιλιακών Σπουδών (μνήμη Νικολάου Σ. Αποστολόπουλου), με προτεραιότητα στις εξειδικεύσεις του Ναυτικού Δικαίου (Maritime Law) και των Ναυτασφαλίσεων (Marine Insurance). Ύψος υποτροφίας 10.000 €
 
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους/-ες* ελληνικού ΑΕΙ ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ηλικίας έως 27 ετών, με βαθμό πτυχίου 7.5 και άνω
 
Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 30 Ιουνίου 2021 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), στη διεύθυνση: Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη, 17121, με την ένδειξη της συγκεκριμένης υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 93 43 088 και στο email: helmepa@helmepa.gr
 
* Να αποδεικνύεται με νόμιμο έγγραφο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έστω κι αν δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο